Započinju Radovi Na Sanaciji Objekata Vodooskprbe Za Delnice, Fužine I Brod Moravice

Veljača 2020.


U veljači 2020. god. započinju radovi na sanaciji objekata vodoopskrbe Faza 4C za grad Delnice te općine Fužine i Brod Moravice. Naime, proveden je postupak javne nabave i odabran izvođač radova Građevinar d.o.o Čabar te su radovi u fazi početka. Stručni nadzor je Duel projekt d.o.o iz Rijeke. Vrijednost radova i nadzora je 7.826.618,37 kn, a udio švicarske darovnice iznosi 4.969.100,00 kn. Rok izvođenja radova je 18 mjeseci tako da je planirani dovršetak radova u 2021. godini. 

U sklopu projekta planira se saniranje slijedećih objekata vodoopskrbe: na područja Delnice sanacija 7 vodosprema i 2 crpne stanice, na području Fužina sanacija 3 vodospreme i 2 crpne stanice, te na području Brod Moravica sanacija 10 vodosprema i jedne crpne stanice. Dovršetkom radova poboljšat će se kvaliteta usluge vodoopskrbe stanovništva.

Zatvori izbornik