Započeli Radovi Na Izgradnji Sustava Vodoospkrbe Za Grad Delnice – Faza 3

Siječanj 2020.


U siječnju 2020. godine započeli su radovi na izgradnji, sanaciji i rekonstrukciji sustava odvodnje i vodoopskrbe za grad Delnice, mreža faza 3. Ugovor sa zajednicom izvođača Iskopi i transporti Belobrajdić d.o.o. Delnice i Vilmet d.o.o. Matulji sklopljen je u prosincu 2019. godine, a rok izvođenja radova je 18 mjeseci. Stručni nadzor vrši zajednica izvršitelja Site Competence d.o.o. Zagreb i Eko ekspert d.o.o. Zagreb. Ugovorena vrijednost radova i nadzora je 39.426.540,15 kn, dok je udio švicarske darovnice 20.889.044,97 kn. 

Ovim radovima, područje Delnica i Lučica u kompletnosti će se priključiti na kanalizacijski kolektor i usmjeriti prema UPOV-u Delnice, što se tiče zaštite voda. Radom i priključenjem na UPOV direktno se utječe na kvalitetu vode izvora Kupice koji je ujedno i glavni izvor vode za Gorski kotar (Grad Delnice, općina Mrkopalj, dijelom općina Ravna Gora).

U sklopu radova bit će izgrađen sustav javne odvodnje rubnih dijelova naselja Delnice (Vučnik, Ploškovo, Grabanj, Javornik) i naselja Lučice, čime će se omogućiti odvodnja tih naselja sa spojevima na sustav odvodnje grada Delnice. Duljina sanitarnih cjevovoda ukupno za Delnice i Lučice iznosi 10.309 m. S time da za Delnice ukupna duljina sanitarnih cjevovoda iznosi 3.687 m, a tlačnih cjevovoda iznosi 921 m. Za Lučice ukupna duljina sanitarnih cjevovoda iznosi 3.649 m dok za tlačni cjevovod iznosi 2.052 m.

Predmet radova je također i sanacija sustava javne odvodnje dijela naselja Delnice (Lujzinska ulica i Ulica pjesnika) – omogućit će se odvodnja predmetnih ulica sa spojevima na sustav odvodnje aglomeracije Delnice, gravitacijskim putem. Sanacija se izvodi iz razloga lošeg postojećeg stanja odvodnje, nemogućnosti održavanja vodonepropusnosti te začepljenosti sustava. Ukupna duljina sanacije kanala iznosi 1.735 m.

Paralelno s navedenim radovima izvest će se i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe aglomeracije Delnice – magistralni i opskrbni vodovodni cjevovodi u zoni izgradnje SJO naselja Lučice i dijelova naselja Delnice (Vučnik, Ploškovo, Grabanj, Javornik i dio Lujzijanske ulice) – omogućit će se vodoopskrba predmetnih naselja sa spojevima na postojeći vodoopskrbni sustav grada Delnice. Ukupna duljina rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda iznosi 11.270 m.

Zatvori izbornik