Za projekte unaprjeđenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Delnicama, Fužinama i Brod Moravicama isporučeno specijalno vozilo za pražnjenje septičkih jama

DELNICE, 15. lipnja 2022.


U sklopu projekata unaprjeđenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao i vodoopskrbne infrastrukture u gradu Delnicama te općinama Fužine i Brod Moravice Komunalac – vodoopskrba i odvodnja Delnice organizirao je svečanu primopredaju specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama.

Ugovor za  isporuku opreme i specijalnog vozila, uključujući obuku osoblja Komunalca – Vodoopskrba i odvodnja Delnice, vrijedan 2.544.000,00 HRK bez PDV- a, sufinanciran je iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a u svibnju 2021. godine Komunalac – vodoopskrba i odvodnja Delnice kao naručitelj i Hrvatske vode kao komisionar potpisali su ga sa tvrtkom AGRA-TRGOVINA d.o.o. iz Zagreba.

Primopredaji vozila i opreme prisustvovali su: iz Komunalca – Vodoopskrba i odvodnja Delnice – direktor Boro Tomić te direktor tvrtke isporučitelja AGRA- TRGOVINA Srećko Oroz. Budući da je projekt sufinanciran iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, primopredaji je prisustvovao i Roland Phython, voditelj ureda
Švicarskog doprinosa pri Švicarskom veleposlanstvu u Zagrebu.

„Ured za Švicarski doprinos pri Švicarskom veleposlanstvu u Zagrebu je vrlo zadovoljan napretkom projekta unaprjeđenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao i vodoopskrbne infrastrukture u gradu Delnicama te općinama Fužine i Brod Moravice. Primopredaja specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama predstavlja
važan korak u ostvarenju ciljeva projekta. Zahvaljujemo svim sudionicima i partnerima u projektu koji su doprinijeli uspješnom provođenju projekta“, kazao je Roland Phython.

Boro Tomić i Roland Phython

Preuzimanjem vozila i uključenjem istoga u radne aktivnosti komunalnog društva dobiva se neovisnost o drugim davateljima takve vrste usluga te samostalnost kod upravljanja, kontrole, otklanjanja kvarova i pokrivanja usluge odvodnje i kod kućanstava koja iz bilo kojeg razloga nisu mogla biti uključena u sustav javne odvodnje.

„Izgradnjom i radom UPOV-a na području djelovanja isporučioca vodne usluge Komunalac Delnice te izgradnjom sustava javne odvodnje stvoreni su uvjeti za sustavno upravljanje i gospodarenje otpadnim vodama. Nova vozila omogućit će kvalitetnu uslugu kućanstvima koja nisu priključena na javnu odvodnju, a doprinijet će i pozitivnom utjecaju na zaštitu prirode i okoliša“, kazao je Boro Tomić prilikom primopredaje vozila.

Projekti unaprjeđenja vodoopskrbe u Delnicama, Fužinama i Brod Moravicama financirani su iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a njihova ukupna vrijednost je 21,5 milijuna švicarskih franaka, od čega je švicarski doprinos 85%, a doprinos RH 15%. Planirani rok izvođenja radova je do kraja 2023. godine.

Švicarska Konfederacija uspostavila je 2006. godine financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije koji je usmjeren na nove države članice EU i predstavlja izraz švicarske solidarnosti s Europom u preuzimanju dijela tereta vezano uz aktivnosti koje se poduzimaju u cilju smanjivanja ekonomskih i
socijalnih nejednakosti na području EU.

Za Republiku Hrvatsku Švicarska je osigurala sredstva u iznosu od 45 milijuna CHF u svrhu smanjenja ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije.

Zatvori izbornik