Za projekte unaprjeđenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Delnicama, Fužinama i Brod Moravicama isporučeno specijalno vozilo sa CCTV kamerom za pregled kanalizacijskih cjevovoda

DELNICE, 24. ožujka 2022.


U sklopu projekata unaprjeđenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao i vodoopskrbne infrastrukture u gradu Delnicama te općinama Fužine i Brod Moravice Komunalac – vodoopskrba i odvodnja Delnice organizirao je svečanu primopredaju specijalnog vozila sa CCTV kamerom za pregled kanalizacijskih cjevovoda i sustava za generiranje dimnih plinova.

Ugovor za  isporuku opreme i specijalnog vozila, uključujući obuku osoblja Komunalca – Vodoopskrba i odvodnja Delnice, vrijedan 1.206.400,00 HRK bez PDV-a, sufinanciran je iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a u svibnju 2021. godine Komunalac – vodoopskrba i odvodnja Delnice kao naručitelj i Hrvatske vode kao komisionar potpisali su ga sa tvrtkom AGRA-TRGOVINA d.o.o. iz Zagreba.

Primopredaji vozila i opreme prisustvovali su iz Komunalca – Vodoopskrba i odvodnja Delnice  – direktor Boro Tomić te direktor tvrtke isporučitelja AGRA-TRGOVINA Srećko Oroz.

Primopredaja je uključivala specijalno vozilo za CCTV inspekciju kanalizacijskih cjevovoda te sustav za proizvodnju dima, a u svrhu traženja kvarova, gubitaka i ilegalnih priključaka na sustav javne fekalne odvodnje.

Unutrašnjost vozila
Vozilo za CCTV inspekciju kanalizacijskih cjevovoda

„Ovom isporukom zaokružujemo naše aktivnosti na sustavu vodoopskrbe i odvodnje. Komunalac dobiva specijalno vozilo za video inspekciju sustava odvodnje i kanalizacijskih cijevi. Bit ćemo tehnički opremljeni za praćenje stanja na sustavu javne odvodnje“, kazao je Boro Tomić prilikom primopredaje vozila.

Projekti unaprjeđenja vodoopskrbe u Delnicama, Fužinama i Brod Moravicama financirani su iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a njihova ukupna vrijednost je 21,5 milijuna švicarskih franaka, od čega je švicarski doprinos 85%, a doprinos RH 15%. Planirani rok izvođenja radova je do kraja 2023. godine.

Švicarska Konfederacija uspostavila je 2006. godine financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije koji je usmjeren na nove države članice EU i predstavlja izraz švicarske solidarnosti s Europom u preuzimanju dijela tereta vezano uz aktivnosti koje se poduzimaju u cilju smanjivanja ekonomskih i socijalnih nejednakosti na području EU.

Dnevnik B.Tomić o novom vozilu

Za Republiku Hrvatsku Švicarska je osigurala sredstva u iznosu od 45 milijuna CHF u svrhu smanjenja ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije.

Zatvori izbornik