U Općini Fužine građani pobliže upoznati s projektom poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture

FUŽINE, 27. kolovoza 2021.


Mještani Općine Fužine na danas održanom promotivnom predstavljanju pobliže su se upoznali s projektom poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture u njihovoj općini, sufinanciranom iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Predstavnici projekta, Općine Fužine, Komunalca – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i Hrvatskih voda razgovarali su s građanima o projektu na neformalnom druženju u centru Općine, informirajući građane o tijeku projekta i njegovoj važnosti za područje Općine Fužine i Gorskog kotara. Ukupna vrijednost ugovora za Općinu Fužine iznosi gotovo 80 milijuna kuna.

„Realizacijom Ugovora o izgradnji, sanaciji, rekonstrukciji sustava vodoopskrbe na području Grada Delnica te Općine Fužine i Brod Moravice u vrijednosti 2.793.725,60 kn položeno je oko 1855 metara vodovodnog cjevovoda profila 100 odnosno 80 mm. Prostornim planom otvorena je nova zona proširenja naselja, a planiranim cjevovodom osigurano je priključenje 40 gradilišta na sustav vodoopskrbe. Osim toga u dijelu odvojka glavne trase prespojilo se 35 postojećih korisnika koji su do sada bili na starom cjevovodu“, izjavio je Vanja Rački iz Hrvatskih voda, dodavši kako je u sklopu Ugovora o izgradnji, sanaciji, rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i izgradnje sustava odvodnje na području naselja Fužine i Vrata do sada već položeno 70 posto cjevovoda, a taj ugovor vrijedan je 31.977.120,01 kn.

Dodatno, na području naselja Fužine i Lič, izvode se radovi na zamjeni dotrajalog sustava vodoopskrbe kao i izgradnja sustava javne odvodnje u vrijednosti 39.965,503,83 kn, a do sada je položeno 73 posto cjevovoda.

Zajedničkim ugovorom koji je trenutno u fazi realizacije ugovorene su sanacije vodosprema i crpnih stanica na području grada Delnica te Općina Fužine i Brod Moravice ukupno njih 25. Od toga, na području Općine Fužine radovi vrijedni 2.636.618,58 kn se izvode na 5 objekata, 3 vodospreme i dvije crpne stanice. Do sada je realizirano 66 posto radova, a završetak radova očekuje se do ožujka sljedeće godine. Cilj projekta je povećanje pouzdanosti, smanjenje gubitaka i optimalnije korištenje vode.

„Projektom smo žiteljima Općine Fužine osigurali standard 21. stoljeća i to primarno  zahvaljujući zemlji partneru, Švicarskoj koja je svjesna nužnosti ulaganja u ravnomjeran regionalni  razvoj“ – kazao je David Bregovac, načelnik Općine Fužine. Dodao je kako se nada nastavku dobre suradnje sa Švicarskom i kroz buduća ulaganja te je naglasio da je projekt baza i za dugoročni razvoj Gorskog kotara, perspektivne turističke destinacije.

Projekti unaprjeđenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao i vodoopskrbne infrastrukture u gradu Delnicama te općinama Fužine i Brod Moravice, pridonijet će zaštiti podzemnih voda i održivom gospodarskom razvoju jer će se osigurati bolji i pouzdaniji pristup javnim komunalnim uslugama krajnjim korisnicima u navedenom gradu i općinama. Predviđa se da će kao rezultat spomenutih projekata 90% kućanstava biti priključeno na sustav odvodnje do kraja 2021. Osim toga, u aglomeracijama Delnice, Fužine, Brod Moravice smanjit će se stopa gubitka pitke vode sa 52 posto u 2015. na 34 posto u 2021.  

Projekti su financirani iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a njihova ukupna vrijednost je 21,5 milijuna švicarskih franaka, od čega je švicarski doprinos 85%, a doprinos RH 15%. Planirani rok izvođenja radova je do kraja 2021. godine.

Švicarska Konfederacija uspostavila je 2006. godine financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije koji je usmjeren na nove države članice EU i predstavlja izraz švicarske solidarnosti s Europom u preuzimanju dijela tereta vezano uz aktivnosti koje se poduzimaju u cilju smanjivanja ekonomskih i socijalnih nejednakosti na području EU.  Na događanju je sudjelovao i Roland Phython, voditelj ureda Švicarskog doprinosa pri Švicarskoj ambasadi u Zagrebu.

“Švicarska želi da ovaj projekt odgovori na potrebe građana i provede se na zadovoljstvo građana. Stoga su ovakvi promotivni događaji na kojima se građani upoznaju s projektom važni. Štoviše, to je prilika da se građani osvijeste oko doprinosa Švicarske razvoju dinamičnog, demokratskog i sigurnog europskog kontinenta. Građani su na tom događaju pokazali svoju podršku projektu čiji je cilj razvoj Gorskog kotara i poboljšanje životnih uvjeta,“ rekao je Roland Phyton.

Za Republiku Hrvatsku Švicarska je osigurala sredstva u iznosu od 45 milijuna CHF u svrhu smanjenja ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije. Švicarsko-hrvatski program suradnje provodit će se do prosinca 2024. godine.

Za više informacija kontaktirajte natasa.sulic@briefing.hr.

Zatvori izbornik