U Brod Moravicama građani upoznati s projektom poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture

17. srpnja 2020.


Građani općine Brod Moravice na promotivnom predstavljanju pobliže su se upoznali s projektom poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture u njihovoj općini, sufinanciranom iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Predstavnici projekta, Komunalca – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Brod Moravice i Hrvatskih voda razgovarali su s građanima o projektu na neformalnom druženju u centru Općine, informirajući građane o tijeku projekta i njegovoj važnosti za Brod Moravice i Gorski kotar. 

„Realizacijom Ugovora o izgradnji, sanaciji, rekonstrukciji sustava vodoopskrbe na području Brod Moravica u vrijednosti 11.330.592,68 kn položeno je oko 10000 metara vodovodnog cjevovoda profila 150 odnosno 100 mm. Položene cijevi čine magistralni cjevovod koji vodu sa izvorišta Jazbina doprema do vodospreme u Brod Moravicama. Trasa cjevovoda obuhvaća i naselja Gornja Dobra, Sleme Skradsko te Žrnovac“, izjavio je Vanja Rački iz Hrvatskih voda, dodavši kako je važno spomenuti da je stari cjevovod bio od azbest cementnih cijevi, tako da je ovim radovima on zamijenjen, što osigurava novu kvalitetu i sigurnost vodoopskrbe na području Općine Brod Moravice.“ 

Dodatno, na području općine Brod Moravice zajedničkim ugovorom koji je trenutno u fazi realizacije ugovorene su sanacije vodosprema i crpnih stanica na području grada Delnica te Općina Fužine i Brod Moravice ukupno njih 25. Od toga područje Općine Brod Moravice obuhvaćeno je sa  10 objekata u vrijednosti od 1.95.010,60 kn a rok za izvođenje radova se proteže do ljeta naredne godine.Osim vodoopskrbe i korištenja voda nije zapostavljena niti zaštita voda. Ovo područje po provedbi postupaka javne nabave treba dobiti i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kojim bi se zbrinule otpadne vode sa područja Skrada te naselja Gornja i Donja, zaključno sa Brod Moravicama.

„Ovaj projekt izuzetno je važan za naš kraj, jer je riječ o civilizacijskom dosegu za Gorski kotar. Naime, Brod Moravice će konačno dobiti kolektor fekalne odvodnje, što znači da će sva naseljena općinska naselja biti povezana na pročistač otpadnih voda, čime ćemo zaštititi naša izvorišta budući da je ovo propusno područje. Ovaj projekt nema cijenu za Brod Moravice i Gorski kotar“, izjavio je tom prigodom načelnik općine Brod Moravice, Dragutin Crnković.

Navedenim aktivnostima stanje vodoopskrbe i odvodnje na području općine Brod Moravice dosegnut će primjerene standarde, osigurati kvalitetno gospodarenje iz vodnogospodarske domene te osigurati potencijal za eventualna ulaganja i razvoj Općine.

Projekti su financirani iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a njihova ukupna vrijednost je 21,5 milijuna švicarskih franaka, od čega je švicarski doprinos 85%, a doprinos RH 15%. Planirani rok izvođenja radova je do 2021. godine.

Za više informacija kontaktirajte natasa.sulic@briefing.hr

Zatvori izbornik