Potpisan Ugovor O Izgradnji Sustava Odvodnje Delnica – Faza 1

Ožujak 2019.


Krajem veljače 2019. godine potpisan je ugovor o radovima na izgradnji, sanaciji, rekonstrukciji sustava vodoopskrbe na području grada Delnice – Mreža faza 1 sa zajednicom izvođača: Godina gradbeništvo in druge storitve d.o.o. Kozina, Slovenija, ProAdria d.o.o. Ljubljana, Slovenija i 2eF, svetovanje v gradbeništvu d.o.o. Hrpelje Slovenija. Stručni nadzor obavlja zajednica izvršitelja: Opatija projekt–hidro d.o.o. i Promacon d.o.o. Bjelovar.  

Ukupna  ugovorena vrijednost radova i nadzora iznosi 43.885.099,92 kn, dok je udio švicarske darovnice 28.922.780,00 kn. Predviđeno je da radovi traju 24 mjeseca, a u sklopu ugovora izgradit će se vodoopskrbni cjevovod Brod na Kupi – Gusti Laz i Zamost Brodski – Golik, rekonstruirati opskrbni vodovodni cjevovod u Brodu na Kupi (Zapolje Brodsko), rekonstruirati opskrbni vodovodni cjevovod u zoni tlačnog magistralnog cjevovoda CS Iševnica – VS Japlenški Vrh, sanirati tlačni magistralni vodovodni cjevovod CS Iševnica – VS Japlenški Vrh te sanirati tlačni magistralni vodovodni cjevovod CS IŠevnica – VS Krivac s odvojkom i opskrbni vodovodni cjevovod naselja Krivac u ukupnoj duljini od 20 km.

Novi vodoopskrbni cjevovodi, kao i rekonstruirani, kroz naselja osiguravaju stabilnu vodoopskrbu u smislu kvalitete mreže, gubitaka i pucanja cjevovoda. Magistralni cjevovod osigurava vodoopskrbu gotovo cijelog područja grada Delnica, općine Mrkopalj te prema potrebi Ravne Gore. Za navedena područja za sada nema alternative i kvarovi na ovom cjevovodu nakon pražnjenja vodosprema dovode do prestanka dopreme vode prema svim korisnicima. 

Zatvori izbornik