Otvoreni radovi na projektima poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture u Delnicama, Fužinama i Brod Moravicama

FUŽINE, 13. studenog 2018. – „Projekti unaprjeđenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao i vodoopskrbne infrastrukture u gradu Delnicama te općinama Fužine i Brod Moravice, pridonijet će zaštiti podzemnih voda i održivom gospodarskom razvoju jer će se osigurati bolji i pouzdaniji pristup javnim komunalnim uslugama krajnjim korisnicima u navedenom gradu i općinama“, rekao je direktor tvrtke Komunalac – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Boro Tomić, danas na predstavljanju projekata „Vodoopskrba i odvodnja grada Delnice“, „Vodoopskrba i odvodnja općine Fužine“, „Vodoopskrba i odvodnja općine Brod Moravice“ u Fužinama te otvorenju radova.

Događanju su nazočili ministar zaštite okoliša i energetike, Tomislav Ćorić, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU, Velimir Žunac, Nj. E. veleposlanica Švicarske Konfederacije u RH, gđa Emilija Georgieva, zamjenik župana Primorsko-goranske županije, Petar Mamula, generalni direktor Hrvatskih voda, Zoran Đuroković te čelnici lokalnih općina i grada Delnice.

„Republika Hrvatska i Švicarska već tri godine uspješno surađuju na provođenju Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, u sklopu kojeg se realizira 11 projekata u ukupnom iznosu od 300 milijuna kuna. Većina tog iznosa ulaže se upravo u projekte poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture“, izjavila je veleposlanica Švicarske, Emilija Georgieva.

Ministar zaštite okoliša i energetike, Tomislav Ćorić, zahvalio se švicarskoj veleposlanici na suradnji te uloženim sredstvima, istaknuvši kako je u projekte poboljšanja vodoopskrbe i odvodnje u Delnicama, Fužinama i Brod Moravicama uloženo 170 milijuna kuna, što je velika vrijednost, a ujedno i velik posao koji sada slijedi.

Predviđa se da će kao rezultat spomenutih projekata 90% kućanstava biti priključeno na sustav odvodnje do 2020. Osim toga, u aglomeracijama Delnice, Fužine, Brod Moravice smanjit će se stopa gubitka pitke vode sa 52% u 2015. na 34% u 2020.

Projekti su financirani iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a njihova ukupna vrijednost je 21,5 milijuna švicarskih franaka, od čega je švicarski doprinos 85%, a doprinos RH 15%. Planirani rok izvođenja radova je do 2021. godine.

Švicarska Konfederacija uspostavila je 2006. godine financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije koji je usmjeren na nove države članice EU i predstavlja izraz švicarske solidarnosti s Europom u preuzimanju dijela tereta vezano uz aktivnosti koje se poduzimaju u cilju smanjivanja ekonomskih i socijalnih nejednakosti na području EU. Za Republiku Hrvatsku Švicarska je osigurala sredstva u iznosu od 45 milijuna CHF u svrhu smanjenja ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije. Švicarsko-hrvatski program suradnje provodit će se do prosinca 2024. godine.

Poveznica na TV reportažu:

http://www.komunalac.hr/VIO/index.php?option=com_content&view=article&id=87:ulaganjem-u-vodoopskrbu-hrvatsku-svicu-pribliziti-svici&catid=19:istaknuti-clanci

Zatvori izbornik