Cilj projekta

Projektom će se unaprijediti odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda kao i vodoopskrbna infrastruktura u općini Fužine.

Svrha

Projekt će doprinijeti zaštiti podzemnih i površinskih voda jadranskoga sliva i održivom gospodarskom razvoju jer će se osigurati bolji i pouzdaniji pristup javnim komunalnim uslugama u općini Fužine. Nadalje, projektom će se smanjiti operativni troškovi vodoopskrbne mreže, gubici vode u mreži i rizik od onečišćenja postojećih izvora vode za piće.

Procijenjena vrijednost

60.143.385,00 KN

Opis projekta

  • Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe Fužine
  • Ugradnja opreme i uspostava nus-a te sustava za nadzor i kontrolu gubitaka
  • Izgradnja sustava javne odvodnje dijela općine Fužine, izgradnja upov-a Fužine 2400 es

Ukupno radovi

  • Vodoopskrba – 15,86 km cjevovoda,  sanacija 3 vodospreme i 2 crpne stanice
  • Odvodnja – 22,11 km kolektora, 22 crpne stanice,  uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Fužine kapaciteta 2400 es

Planirani rok izvođenja

2018 – 2021

Izvori financiranja

Švicarska darovnica do 85% (maks. 7.303.125,35 CHF)

Nacionalna sredstv

15% (Hrvatske vode i lokalna komponenta)

Zatvori izbornik