O projektu

Situacija sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u gradu Delnicama i općinama Fužine i Brod Moravice je djelomično zadovoljavajuća, no bilo je potrebno na području cijele aglomeracije zbrinuti otpadne vode te ih pročišćavati na prikladan način sukladno RH regulativi. Osim toga, uočena je potreba za osiguranjem dodatne količine vode i smanjenjem gubitaka vode u mreži. Da bi se izgradio  cjeloviti, funkcionalni i održivi sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda i paralelno sanirao postojeći sustav vodoopskrbe te izgradio novi sustav vodoopskrbe, bilo je potrebno osigurati sredstva. Hrvatska i Švicarska već tri godine uspješno surađuju na provođenju Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, u sklopu kojeg se realizira 11 projekata u ukupnom iznosu od 300 milijuna kuna, Većina tog iznosa ulaže se upravo u projekte poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture.

Projekti unaprjeđenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u gradu Delnicama i općinama Fužine i Brod Moravice, financirani su iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a njihova ukupna vrijednost je 21,5 milijuna švicarskih franaka, od čega je švicarski doprinos 85%, a doprinos RH 15%. Cilj Projekata je unaprjeđenje odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda kao i vodoopskrbne infrastrukture u gradu Delnice i općinama Fužine i Brod Moravice na području Gorskog kotara u Hrvatskoj, čime će se pridonijeti zaštiti podzemnih i površinskih voda dunavskoga i jadranskoga sliva i održivom gospodarskom razvoju jer će se osigurati bolji i pouzdaniji pristup javnim komunalnim uslugama krajnjim korisnicima u navedenim gradovima i općinama. Predviđa se da će kao rezultat spomenutih projekata 90% kućanstava biti priključeno na sustav odvodnje do 2020. Osim toga, u aglomeracijama Delnice, Fužine, Brod Moravice smanjit će se stopa gubitka pitke vode sa 52% u 2015. na 34% u 2020. Planirani rok izvođenja radova je do 2021. godine.

Zatvori izbornik