Građani Delnica na javnom okupljanju upoznati s projektom poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture

DELNICE, 27. lipnja 2019. – Građani Delnica na promotivnom predstavljanju pobliže su upoznati s projektom poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture u njihovu gradu, sufinanciranom iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Predstavnici projekta, Komunalca – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice i Hrvatskih voda razgovarali su s građanima o projektu na neformalnom druženju na glavnom gradskom trgu, informirajući građane o tijeku projekta i njegovoj važnosti za Delnice i Gorski kotar. 

„Delnice će konačno dobiti kolektor fekalne odvodnje, što znači da će i zadnja naselja Ploškovo, Vučnik, biti povezana na pročistač otpadnih voda, a samim time ćemo štititi naša izvorišta i imati još kvalitetniju pitku vodu“, izjavio je tom prigodom gradonačelnik Delnica, Ivica Knežević, dodavši kako je projekt poboljšanja vodoopskrbe „doista jedan nezamjenjiv, povijesni, kapitalni projekt koji mi bez pomoći švicarske darovnice ne bismo mogli realizirati u narednih sto godina.“ 

Projekti unaprjeđenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao i vodoopskrbne infrastrukture u gradu Delnicama te općinama Fužine i Brod Moravice, pridonijet će zaštiti podzemnih voda i održivom gospodarskom razvoju jer će se osigurati bolji i pouzdaniji pristup javnim komunalnim uslugama krajnjim korisnicima u navedenom gradu i općinama. Predviđa se da će kao rezultat spomenutih projekata 90% kućanstava biti priključeno na sustav odvodnje do 2020. Osim toga, u aglomeracijama Delnice, Fužine, Brod Moravice smanjit će se stopa gubitka pitke vode sa 52% u 2015. na 34% u 2020. 

„Početkom ove godine započeli smo s radovima na području tri aglomeracije Delnice, Fužine, Brod Moravice. U ovom trenutnu imamo ugovoreno preko 60 milijuna kuna vrijednost radova, po mojoj procjeni do kraja ove godine realizirat će se od 20 do 25 milijun a kuna“, dodao je Boro Tomić, direktor Komunalca – Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice.

Projekti su financirani iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a njihova ukupna vrijednost je 21,5 milijuna švicarskih franaka, od čega je švicarski doprinos 85%, a doprinos RH 15%. Planirani rok izvođenja radova je do 2021. godine.

Švicarska Konfederacija uspostavila je 2006. godine financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije koji je usmjeren na nove države članice EU i predstavlja izraz švicarske solidarnosti s Europom u preuzimanju dijela tereta vezano uz aktivnosti koje se poduzimaju u cilju smanjivanja ekonomskih i socijalnih nejednakosti na području EU. Za Republiku Hrvatsku Švicarska je osigurala sredstva u iznosu od 45 milijuna CHF u svrhu smanjenja ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije. Švicarsko-hrvatski program suradnje provodit će se do prosinca 2024. godine.

Pogledajte fotografije u galeriji


Za više informacija kontaktirajte natasa.sulic@briefing.hr.

Zatvori izbornik