Cilj projekta

Projektom će se unaprijediti odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda kao i vodoopskrbna infrastruktura u gradu Delnice.

Svrha

Projekt će doprinijeti zaštiti podzemnih i površinskih voda dunavskoga sliva i održivom gospodarskom razvoju jer će se osigurati bolji i pouzdaniji pristup javnim komunalnim uslugama u gradu Delnice. Nadalje, projektom će se smanjiti operativni troškovi vodoopskrbne mreže, gubici vode u mreži i rizik od onečišćenja postojećih izvora vode za piće.

Procijenjena vrijednost

79.220.358,00 KN

Opis projekta

  • Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe Delnice
  • Ugradnja opreme i uspostava nus-a te sustava za nadzor i kontrolu gubitaka
  • Nabava specijalnih vozila i opreme (za praženjenje septičkih jama, cctv kamera), promidžba i vidljivost, financijska revizija
  • Izgradnja sustava javne odvodnje rubnih dijelova grada Delnice

Ukupno radovi

  • Vodoopskrba – 29,6 km cjevovoda, sanacija 7 vodosprema i 2 crpne stanice
  • Odvodnja – 13,35 km kolektora i 10 crpnih stanica

Planirani rok izvođenja

2018 – 2021

Izvori financiranja

Švicarska darovnica do 85% (maks. 9.619.614,65 chf)

Nacionalna sredstva

15% (Hrvatske vode i lokalna komponenta)

Zatvori izbornik