Dovršeni cjevovodi u Velikoj i Maloj Lešnici. Mještani organizirali druženje za sve sudionike

DELNICE, 27. lipnja 2020.


Mještani Velike i Male Lešnice kod Delnica organizirali su zajedničko druženje povodom dovršetka radova na cjevovodu i sanacije prometnih površina u njihovom mjestu. Spomenuti radovi provodili su se u sklopu projekta „Vodoopskrba i odvodnja grada Delnice te općina Fužine i Brod Moravice“, a mještani su zajedničkim druženjem željeli iskazati zadovoljstvo onime što je postignuto te tako pokazati što će spomenuta poboljšanja u vodoopskrbnom sustavu značiti za njihovo mjesto

U sklopu Ugovora o radovima Izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području Grada Delnica, Mreža – Faza 1 koji je dio Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene EU obuhvaćeni su i radovi na lokaciji Mala i Velika Lešnica. Naselja su omeđena Delničkim potokom i Kupicom, u dolini Kupe uz cestu koja povezuje Delnice sa Brodom na Kupi i granicom sa Republikom Slovenijom. Radove izvodi Zajednica izvođača, slovenski Godina gradbeništvo in druge storitve d.o.o. i ProAdria d.o.o. te 2eF svetovanje v gradbeništvu d.o.o

Radovima po ovom programu planirana je sanacija tlačnog voda do vodospreme u Lešnici duljine 1014 metara cijevnim materijalom PEHD promjera DN 63 mm.  Nadalje, saniraju se i vodoopskrbni cjevovodi koji vode iz vodospreme do potrošača u samom naselju u duljini od 1200 metara, cijevnog materijala DUCTIL promjera DN 100.

„Cjevovodi su vođeni uglavnom po javnim površinama, što je tijekom gradnje zahtijevalo odgovarajuću regulaciju prometa te u tom pogledu svakako izazvalo pomak u odnosu na uobičajene uvjete života“, izjavio je Vanja Rački iz Hrvatskih voda u Delnicama, dodavši kako su radovi na cjevovodima dovršeni, a trenutačno se dovršava  i sanacija prometnih površina te je, razumljivo, sve to izazvalo veliku pažnju mještana.

„Ovo je nakon 45 godina prvo ovakvo okupljanje mještana Velike Lešnice. 70-ih godina smo dobili vodovod. Ovo je novi život za naše selo, i za one koji žive tu i za one koji tu imaju djedovinu. Pohvaljujem sve izvođače koji su radili na projektu te su bili izuzetno susretljivi i vrijedni“, rekla je Željka Lukić, organizatorica događaja, porijeklom iz Velike Lešnice.

Projekti unaprjeđenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao i vodoopskrbne infrastrukture u gradu Delnicama te općinama Fužine i Brod Moravice, pridonijet će sigurnijoj i kvalitetnijoj vodoopskrbi, smanjenju gubitaka u tom segmentu te zaštiti podzemnih voda i održivom gospodarskom razvoju. 

Projekti su financirani iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a njihova ukupna vrijednost je 21,5 milijuna švicarskih franaka. Švicarska Konfederacija uspostavila je 2006. godine financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije koji je usmjeren na nove države članice EU i predstavlja izraz švicarske solidarnosti s Europom u preuzimanju dijela tereta vezano uz aktivnosti koje se poduzimaju u cilju smanjivanja ekonomskih i socijalnih nejednakosti na području EU. Za Republiku Hrvatsku Švicarska je osigurala sredstva u iznosu od 45 milijuna CHF u svrhu smanjenja ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije. Švicarsko-hrvatski program suradnje provodit će se do prosinca 2024. godine.

Za više informacija kontaktirajte natasa.sulic@briefing.hr.

Johan Klaric i Vanja Racki
Mjestani velike lesnice
Mjestani velike lesnice
Zatvori izbornik