Dovršena izgradnja sustava vodoopskrbe delnica i fužina – Faza 2

Prosinac 2019.


Dovršeni su radovi na izgradnji, sanaciji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe na području grada Delnice – mreža – faza 2. Ugovor o radovima sklopljen je krajem 2018. godine sa zajednicom izvođača Goran graditeljstvo d.o.o. Delnice, GP Krk d.d. Krk i Građevinar d.o.o. Čabar. Svi radovi dovršeni su roku od 12 mjeseci (do studenog 2019. godine). Stručni nadzor vršila je zajednica ponuditelja IGR d.o.o. Zagreb, DOKO DOM d.o.o. Zagreb i EKO ekspert d.o.o. Zagreb. 

Radovima su stvoreni uvjeti sa strane vodnokomunalnih zahtjeva za korištenjem pretovarne stanice Sović laz kao dio sustava zbrinjavanja otpada Primorsko-goranske županije. Pretovarna stanica Sović laz pokriva sve goranske općine i gradove osim Vrbovskog.

U sklopu radova izgrađen je vodoopskrbni cjevovod za područje Sović Laz. Radovi su podijeljeni u dvije cjeline: radovi u sklopu rekonstrukcije državne ceste D32 te radovi u sklopu prilazne ceste pretovarnoj stanici. Cjevovod na dionici D 32 spaja se u ranije izvedeno okno vodovoda kod raskršća D 1 – D 32 (odvojak za Crni Lug). Nastavno se  priključuje na samoj D 32 cjevovod prema pretovarnoj stanici Sović laz koji je dijelom vođen po D 32 a preostalim, znatno većim dijelom pristupnom cestom pretovarnoj stanici. Na navedene radove i nadzor ukupno je utrošeno 1.871.373,17 kn. Udio švicarske darovnice u ovim aktivnostima iznosi 1.400.800,00 kn. 

Također dovršeni su radovi na izgradnji, sanaciji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe na području općine Fužine – mreža – faza 2, naselje Vrelo. Ugovor o radovima sklopljen je krajem 2018. godine sa zajednicom izvođača: Goran graditeljstvo d.o.o. Delnice, GP Krk d.d. Krk i Građevinar d.o.o. Čabar. Svi radovi dovršeni su roku od 12 mjeseci (do studenog 2019. godine).  Stručni nadzor vršila je zajednica ponuditelja IGR d.o.o. Zagreb, DOKO DOM d.o.o. Zagreb i EKO ekspert d.o.o. Zagreb. 

Izveden je glavni vodoopskrbni  cjevovod dijela naselja Vrelo. U sklopu radova izgrađeno je 1.837 m vodovoda DN 100 mm. Na tom je dijelu postojao stari javni sustav vodoopskrbe koji je bilo potrebno rekonstruirati, tj. zamijeniti novim koji je proširen i na preostali dio područja koji se ubrzano urbanizira a nije imao riješenu vodoopskrbu. Ovim radovima osigurana je kvalitetna i sigurna vodoopskrba za sadašnjih 35 objekata a otvorene su i mogućnosti za priključenje daljnjih potrošača sukladno razvoju i gradnji. Na navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 2.836.547,57 kn, a udio švicarske darovnice iznosi 1.779.900,00 kn. 

Zatvori izbornik