Cilj projekta

Projektom će se unaprijediti odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda kao i vodoopskrbna infrastruktura u općini Brod Moravice.

Svrha

Projekt će doprinijeti zaštiti podzemnih i površinskih voda dunavskoga sliva i održivom gospodarskom razvoju jer će se osigurati bolji i pouzdaniji pristup javnim komunalnim uslugama u općini Brod Moravice. Nadalje, projektom će se smanjiti operativni troškovi vodoopskrbne mreže, gubici vode u mreži i rizik od onečišćenja postojećih izvora vode za piće.

Procijenjena vrijednost

37.766.497,00 KN

Opis projekta

  • Sanacija dijela vodopskrbnog sustava
  • Ugradnja opreme i uspostava nus-a te sustava za nadzor i kontrolu gubitaka
  • Aglomeracija Brod Moravice i Skrad – dogradnja kanalizacijskog sustava, izgradnja upov-a brod moravice-skrad 1800 es

Ukupno radovi

  • Vodoopskrba – 9,3 km cjevovoda,  sanacija 10 vodosprema i 1 crpna stanica
  • Odvodnja – 5,81 km kolektora, 4 crpne stanice, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Brod Moravice-Skrad kapaciteta 1800 es

Planirani rok izvođenja

2018 – 2021

Izvori financiranja

Švicarska darovnica do 85% (maks. 3.675.459,05 CHF)

Nacionalna sredstva

15% (Hrvatske vode i lokalna komponenta)

Zatvori izbornik